MUDr. Karel Erben: CIVILIZAČNÍ CHOROBY – PŘÍČINY A LÉČBA

09.06.2014 13:21

Homocystein
Výzkumy ukázaly, že civilizační choroby vznikají jako následek toxicity látky zvané homocystein (Hcy). Společnou příčinou jejich vzniku je porucha jednoho konkrétního cyklu biochemických procesů, který probíhá ve všech buňkách.
Lékařská věda ve výzkumu homocysteinu významně pokročila, respektive pokročila ve výzkumu poruch elementárních nitrobuněčných procesů vzniku a přeměn této látky.
O homocysteinu jsme už před časem v Meduňce psali, ale připomeňme, že jde toxickou látku, která při vyšší hladině poškozuje v organismu vše, s čím přichází do styku, přesněji řečeno poškozuje tkáně a jejich funkce. Porucha v nitrobuněčné metabolizaci Hcy způsobuje propouštění této látky do krevního oběhu, kde se hromadí a pak se projevuje jako toxická látka. Měřitelným důsledkem poruchy je hromadění toxického metabolitu homocysteinu (Hcy) v krvi postižených.
Touto metabolickou poruchou dnes trpí každý člověk v civilizaci, pokud nenahrazuje deficit vitamínů a minerálů ve stravě. Rozdíly mezi lidmi jsou pouze ve velikosti poruchy a tím ve výši zjištěné hladiny Hcy v krvi. V tomto článku se budeme věnovat zřejmě nejvýznamnějšímu negativnímu působení Hcy, jímž je poškozování enzymů a bílkovinných struktur, z možných poškození celého těla homocysteinem vybíráme následky těchto poškození pro imunitní systém.
Imunitní systém
Hlavní část imunitního systému je umístěna ve stěně střevní a vytváří tam útvary zvané Peyerovy plaky. Zdravý imunitní systém vykonává velké množství biochemických procesů, mezi nimiž musí docházet k perfektní souhře. Každý z těchto procesů je řízen svým enzymem a Hcy svou záškodnickou činností enzymy oslabuje nebo zcela vyřazuje z funkce. Funkční imunitní systém musí být připraven na zlikvidování každého vetřelce, ať jde o bakterii, virus, nádorovou buňku nebo dráždivou látku z vnějšího světa.
Jsou-li enzymy imunitního systému poškozeny vyšší hladinou Hcy, dojde ke změně imunitních funkcí. Není známo, kdy se projeví horší odolnost proti běžným infekcím nebo kdy vznikne po styku s alergeny kopřivka nebo alergický zánět spojivek či senná rýma.
A také se neví, které zmapované alergeny se na kterých projevech poruch imunity podílejí.
Alergologové jsou vyškoleni na vytipování alergenů a snižování citlivosti vůči jejich působení chemickými léky. Stejně jako u ostatních civilizačních onemocnění ani u alergií léčba nepostihuje příčinu jejich vzniku. Pokud se budeme zabývat zkoumáním příčiny vzniku civilizačních chorob, můžeme léčbu zlepšit.
Podstatou účinného léčení alergií je snížení hladiny Hcy krvi. Tím se zabrání dalšímu poškozování enzymů a následně i prohlubování projevů choroby.
Ještě před deseti lety platilo, že se po snížení hladiny Hcy do fyziologických mezí podáváním potřebných dávek kyseliny listové spolu s B6 a B12 nastartovaly regenerační procesy, které opravily poškozené enzymy a případné další poruchy. Na tyto děje jsme pohlíželi jako na samovyléčení těla, dokumentující regenerační schopnosti přírody, jejíž jsme součástí.
Dnes je situace výrazně horší a tyto samoléčící děje, nastartované a probíhající bez vnější podpory, téměř nevidíme. Považujeme to za důsledek postupného zvyšování hladiny Hcy. Porucha  metabolizace Hcy postihuje lidi ve stále nižším věku a také se v populaci zvyšuje jeho hladina. Zvýšený Hcy tak může na orgány a tkáně v těle působit delší dobu a s vyšší intenzitou. Poškození tkáňových struktur je hrubší a nedochází už ke spontánní regeneraci. Takový stupeň poškození dnes zaznamenáváme nezřídka už u dětí. Příčinou tohoto vývoje je postupné klesání obsahu vitamínů v zelenině a dalších plodinách.
Tento pokles byl vyčíslen – během 60 let došlo ke snížení obsahu vitamínů a minerálů v zelenině o 80 % a to se bohužel vlivem změn životního prostředí týká i výpěstků z vlastních zahrádek. Enzymy v našich buňkách tak nezískávají dostatek životně důležitých mikronutrientů, a proto nejsou schopny bez cílené zevní pomoci bezchybně fungovat. To je biologická příčina všech typů poruch fungování imunity.
Porušení chodu jakýchkoli biochemických dějů v lidském těle je dnes většinou spontánně nevratné, ale není nevratné úplně. To znamená, že po podání vitamínů sloužících k obnovení řádné metabolizace Hcy už nedochází ke spontánní regeneraci těch poškození, která Hcy způsobil svou zvýšenou hladinou.
Možnosti nápravy
Cestu ven z těchto problémů umožňují potravinové doplňky, schopné dodat buňkám „náhradní díly“ pro rekonstrukci poškozených enzymů a dalších buněčných struktur. K tomuto účelu se ale nehodí všechny potravinové doplňky s prokázaným léčivým účinkem. Je třeba vybírat takové, které nemají jen zúžené léčebné využití, o jejich užití by měl rozhodnout lékař.  
Ve vznikající koncepci „Paralelní péče o zdraví“ se však klade důraz na práci laiků,  koncipovanou tak, aby v ní nedocházelo k léčebným omylům. Tato koncepce předpokládá využívání produktů s širokým spektrem účinků a současně vysokou účinností. Jejich bezkonkurenčním příkladem je aloe vera, pokud se zvolí skutečně kvalitní produkt a ne naředěná šťáva. Zčásti plní tyto nároky zelené řasy v kombinaci s mladým ječmenem nebo některé produkty obsahující kustovnici čínskou, případně extrakt z plodů a kořenů Myrinda citrifolia.
Poruchy imunitního systému
Proberme si hlavní poruchy imunitního systému. Začněme u atopického ekzému, jehož výskyt v populaci narůstá již od dětského věku, ale může se objevit až v dospělosti. Pravděpodobnou příčinou jeho vzniku je přímý vliv zvýšené hladiny Hcy v krvi matky v době otěhotnění a v průběhu těhotenství. Toxicita Hcy je pak přímou příčinou rizikového těhotenství a poškození enzymů plodu. Poškození enzymů ovlivní průběh biochemických procesů a dochází ke vzniku onemocnění. Atopický ekzém je celkové onemocnění s nepříjemnými projevy na kůži, aplikací mastí s kortikoidy léčíme pouze příznaky (navíc s nezanedbatelnými vedlejšími účinky). Působení zvýšeného Hcy na zárodečné buňky je základem vrozených poruch metabolismu nebo imunity, do této skupiny podle mechanismu vzniku můžeme přiřadit  i atopický ekzém a všechny vyjmenované stavy vyžadují celkovou léčbu  snížením Hcy na fyziologickou hladinu. Praxe ukazuje, že atopický ekzém patří mezi nemoci, na něž lze působit preventivně. S účinnou prevencí je však třeba začít už v době před otěhotněním,
a to u obou partnerů. Léčení atopického ekzému jen lokálně na postižených místech kůže, bez snížení hladiny Hcy, nebývá úspěšné. V kombinaci s celkovým léčením (snížením Hcy) je pak možné použít na kůži lokálně přírodní prostředky léčebné kosmetiky, které jsou účinné a na rozdíl od kortikoidů nemají vedlejší účinky.
Autoimunitní onemocnění
Specifický mechanismus vzniku pozorujeme u autoimunitních onemocnění. Začátek je stejný jako u ostatních civilizačních onemocnění, až po vzestup hladiny Hcy v krvi. Rozdíl je v tom, že toxicita Hcy si vybírá k napadení nikoli enzymy, ale molekuly bílkovin ve strukturách kterékoli tkáně. Částice Hcy tu připomíná svým chováním pirátskou loď, připojí se k molekule bílkoviny tak, jako se loď pirátů zahákla k obchodní lodi. Připojení obstarává sirnatý můstek částice Hcy, vyvolávající v napadené molekule malé chemické změny, které ale stačí k tomu, aby se imunitnímu systému zdála být cizorodá.
Onemocnění není projevem poruchy imunitního systému, jde o útočnou reakci, jakou předvádí i normální imunitní systém proti domnělému nepříteli. Změněnou bílkovinu imunitní systém zaregistruje a v další fázi vývoje onemocnění vysílá své „armádní voje“, aby vetřelce zničily. Imunitní systém bojuje proti vlastním, jen trochu pozměněným bílkovinám. Dokáže tak úplně zničit štítnou žlázu, vyvolat roztroušenou sklerózu, lupénku, některé formy revmatismu a řadu dalších autoimunitních onemocnění.
Imunologové doporučují pro autoimunitní onemocnění léčbu imonusupresí, která tuto podstatu nerespektuje. Imunosuprese je zcela nepřirozené potlačení zbývajících funkcí imunitního systému. Takové opatření je nezbytné jako doprovodné léčení jen u transplantací orgánů. Podstatou moderního a funkčního způsobu léčení autoimunitních onemocnění je pouze odstranění příčiny poškozování bílkovinných struktur se změnou jejich imunitní charakteristiky, tedy snížení hladiny Hcy na fyziologickou hodnotu.
Léčebnou situaci často komplikuje další porucha, při níž vázne dodávání metylových skupin (-CH3), představujících základní stavební jednotky při syntéze a opravách bílkovin. Jejich dodavatelem je kyselina listová. Pokud tato kyselina v buňkách chybí, zhoršuje se funkce enzymů i funkce bílkovinných membrán, mitochondrií a dalších buněčných struktur a člověk začne viditelně chátrat a cítí se špatně. Pokusy o léčení jakýchkoli civilizačních onemocnění mají v této situaci sníženou naději na úspěch.
Často vzniká v souběhu autoimunitního onemocnění cukrovka II. typu, hypertenze, zvyšuje se cholesterol a krevní srážlivost. To vše, ale i další možné přidružené poruchy, jsou  důsledkem základní poruchy v metabolizaci Hcy, k níž dochází z vleklého nedostatku několika vitamínů v naší stravě.
Fáze léčení
Léčení porušeného fungování imunity začíná ve všech případech stejně: stanovením hladiny Hcy v krvi. Podle ní se určují denní dávky vitamínů a minerálů, nezbytné ke snížení jeho hladiny. Cílem této fáze léčení je zastavit destrukční působení zvýšeného Hcy tím, že se sníží jeho hladina v krvi na fyziologickou hodnotu.
Další fáze léčení spočívá v podávání gelu Aloe Vera v co nejvíce koncentrované podobě. Láhev kvalitního gelu Aloe Vera si můžeme připodobnit k nákladnímu autu se stavebním materiálem, určeným k rekonstrukci domu, z něhož si buňky vybírají substance, potřebné k opravě poškozených enzymů, membrán a dalších svých struktur.
Skoro vždy je třeba, aby součástí léčení bylo také obnovení kolonizace střeva probiotickými bakteriemi. U většiny lidí dochází postupem času vlivem chemických konzervantů ve stravě a po léčbě antibiotiky k přemnožení cizích hnilobných bakterií, kvasinek a plísní ve střevech. Tyto vetřelci nahradí „domácí“ probiotické bakterie, a to v podstatě znamená „ztrátu části těla“. Probiotické bakterie totiž zabezpečují svými enzymy poslední fázi trávení bílkovin a stávají se tím součástí těla: zabezpečují rozštěpení shluků molekul aminokyselin na jejich jednotlivé položky. Také pro nás syntetizují důležité vitamíny ze skupiny B.
Když ve střevě není dostatek kmenů probiotických bakterií ve správném druhovém složení, neuskuteční se poslední fáze trávení bílkovin a do jater se dostávají nerozštěpené shluky aminokyselin, na jejichž rozložení nejsou játra vybavena. Znamená to pro ně nepřekonatelnou zátěž, kterou ukazují jaterní testy nebo vznikající steatosa, fibrosa, nebo v kombinaci s alkoholismem i cirrhosa jater. Navíc trpíváme nedostatkem vitamínu B12, který tyto bakterie běžně produkují.
Produkty hnilobných a kvasných procesů ve střevě jsou toxické a poškozují stěnu střevní
i s plaky imunitního systému a také játra. Rekolonizaci střeva kvalitními probiotickými bakteriemi proto potřebuje ke zlepšení svého zdraví skoro každý. Bez ní nelze dosáhnout bezvadné souhry v regulaci funkcí těchto základních systémů a zabezpečení plného zdraví.
Efekt obojího léčení výrazně zvýší kolostrum. Kvalitní tekuté kolostrum navíc umožní rychlou pasivní imunizaci dodáním hotových protilátek v podobě imunoglobulinů. Této vlastnosti kolostra se využívá k potlačení infekčních onemocnění v jejich samotném začátku. Kolostrum také pomáhá vyladit celý imunitní systém a souhru jednotlivých imunitních funkcí. Je dobře patrné, jak posiluje a zpřesňuje regulaci zánětlivých procesů.
Kolostrum v kapslích zase výrazně podporuje regeneraci tkání a růst buněk. Jeho význam tkví  v obsahu prorůstových faktorů, napomáhajících regeneračním procesům. U atopického ekzému a u lupénky je třeba léčení doplňovat lokální aplikací léčebných přípravků obsahujících větší koncentraci Aloe vera. Střídání s propolisem nebo jeho přídavek posílí tvorbu nové kůže.
Naše zbraň
Další známkou porouchané imunity je vznik imunokomplexů. Ty vznikají při vyšší hladině Hcy, kdy se zeslabí fungování imunitních mechanismů, které nemají sílu zahubit nepřítele a „jen“ ho obalí, aby nemohl tolik škodit. Podstatou léčení těchto stavů je v první řadě opět snížení hladiny Hcy v krvi a podávání proteolytických enzymů, které imunokomplexy rozruší.
Obnovení plného fungování imunity se ukazuje být podmínkou úspěšného léčení nádorů. Plně funkční imunitní systém je jediná vlastní zbraň, kterou člověk disponuje k obraně před nádorovým onemocněním a je taky nezbytností při jejich léčbě.
Celkové působení na imunitní systém je obvykle třeba posílit podáváním glukanů.  Asi nejkvalitnější poskytuje houba Ganoderma lucidum (Reishi), která má potřebnou schopnost podporovat obnovení normálních funkcí imunitního systému.
Po těchto léčebných kombinacích zpravidla úplně mizí poruchy imunity a doprovodná  onemocnění a u složitějších poruch s podílem genových mutací se alespoň zlepšuje stav pacienta.
Naše zdravotnictví až dosud nepředstavovalo pacientům poruchy imunity jako jeden celek, ale spíš je dělilo na dílčí problémy, na jejichž řešení nasazovalo specifické chemické léky. Moderní pohled na příčinu vzniku civilizačních chorob hodnotí takové léčení jako symptomatické, tedy postihující pouze příznaky nemoci, ale nikoli jejich podstatu. Tento článek má čtenářům všech kategorií, tedy laikům i lékařům, přiblížit, že poruchy imunity tvoří jeden celek se společnou příčinou vzniku, kterou máme možnost přímo léčit.  
Více o homocysteinu, o poruchách imunity a o dalších civilizačních chorobách najdete na www.karelerben.cz.

 MUDr. Karel Erben, primář poradny pro civilizační choroby

Zpět